نمونه کارها

  1. 1-زبان افزا

    وب سایت زبان افزا در زمینه آموزش زبان انگلیسی رایگان از طریق ایمیل و پیامک غعالیت دارد.

  2. 2-سرزمین آشپزی
    سیستم سرزمین آشپزی از طریق وب سایت به آدرس CookingLand.Vastac.com و اپلیکیشن اندروید که از طریق کافه بازار و مایکت در زمینه آموزش آشپزی فعالیت دارد.
  3. 3-دیکشنری آنلاین dic.vastac.com

    دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی dic.vastac.com با بیش از 150 هزار کلمه به همراه مثال، مترادف، متضاد و تلفظ صوتی است.