برای استفاده از سرزمین آشپزی مراحل زیر را طی کنید:

 1. 1-استفاده از وب سایت سرزمین آشپزی

  تمامی خدمات سرزمین آشپزی از طریق وب سایت آن به آدرس CookingLand.Vastac.com قابل دسترس و استفاده است.
 2. 2-دریافت سرزمین آشپزی

  دریافت نرم افزار اندروید از کافه بازار
  دریافت نرم افزار اندروید از مایکت
 3. 3-اعلام مواد اولیه
  مواد اولیه ای که در اختیار دارید را تیک زده و دکمه جستجو هوشمند را کلیک کنید
 4. 4-لیست خوراکی ها
  با توجه به مواد اولیه ای که در مرحله 2 تیک زدید، لیست خوراکی هایی که میتوانید با آنها درست کنید به شما نمایش داده میشود.